faq

FAQ

Hva er MinExperian?

Min Experian er en tjeneste levert av Experian AS. Tjenesten er rettet mot deg som privatperson. For å få tilgang til tjenesten kreves BankID, og at du oppretter deg som bruker. Register deg i dag og få tilgang til å lese dine gjenpartsbrev, administrere din kredittsperre og hente ut kredittinformasjon vi har lagret om deg.

Har du mottatt en forespørsel om å registrere deg som bruker på MinExperian.no?

Dersom du har mottatt en forespørsel om å registrere deg på MinExperian.no så har vi et gjenpartsbrev vi ønker å levere deg. Dersom du ikke registrerer deg vil du motta gjenpartsbrevet via ordinær post. Ønsker du i fremtiden å motta gjenpartsbrev elektronisk må du registrere deg på www.minexperian.no

Har du mottatt gjenpartsbrev?

Hver gang det blir foretatt en kredittvurdering av en privatperson, blir det automatisk sendt ut et gjenpartsbrev til omspurte. Brevet inneholder informasjon om hvem som har foretatt kredittvurderingen, kontaktinformasjon til den av Experians kunder som har foretatt søket, samt kopi av de opplysningene som er utlevert.

Alle foretak som har inngått en avtale med Experian, kan søke etter informasjon i våre databaser til bruk i sin kredittvurdering. Når det gjelder søk på privatpersoner, skal det ligge et saklig begrunnet behov til grunne for søket. Det betyr at det foretaket som søker etter informasjon om deg, skal ha et reelt behov for å vite noe mer om din økonomiske situasjon. Dette kan for eksempel være dersom du søker om lån, kreditt, forsikring, mobiltelefon, ulike typer kort eller skal inngå avtaler om avbetaling.
Dersom du vil vite hvorfor nettopp dette firmaet har foretatt et søk på deg, må du kontakte foretaket direkte. Kontaktinformasjon finner du i gjenpartsbrevet.

Har du mottatt påloggingsinformasjon til et elektronisk gjenpartsbrev per e-post?

Gjenpartsbrev, sendt elektronisk eller per post, vises i din Innboks (såfremt du er en registrert bruker av Min Experian)

Gjenpartsbrev på SMS?

Du kan motta varsel om gjenpartsbrev via SMS dersom du oppga telefonnummeret til den som gjennomførte kredittsjekken av deg. I SMS meldingen du mottok ligger det en lenke du kan benytte for å åpne gjenpartsbrevet. Det kreves at du bekrefter din identitet ved å skrive inn ditt personnummer.

Bekrefte identitet med personnummer?

Dersom du har mottat gjenpartsbrev via SMS må du bekrefte din identitet ved å taste inn ditt personnummer for å kunne åpne selve gjenpartsbrevet. Gjenpartsbrevet er også tilgjengelig på www.minexperian.no. Denne tjenesten krever at du registrerer deg ved å bruke BankID.

Gjenpartsbrev på e-post?

Er du registrert bruker av tjenesten MinExperian.no vil du bli varslet via e-post når et nytt gjenpartsbrev er tilgjengelig. Gjenpartsbrevet åpner du direkte fra e-posten ved å følge lenken. Du må bekrefte din identitet ved å skrive inn ditt personnummer. Du kan også se gjenpartsbrevet ved å logge inn på www.minexperian.no med din BankID.

Gjenpartsbrev i Digipost?

Har du en konto hos Digipost kan du motta gjenpartsbrevet i Digipost. Merk at dersom du registrerer deg på www.minexperian.no vil du motta gjenpartsbrev i denne portalen, ikke i Digipost.

Lurer du på hva som er registrert på deg?

Dersom du ønsker å se registrert informasjon om deg selv kan du enkelt registrere deg som bruker av denne tjenesten. Du vil da få tilgang til å hente ut en kredittrapport på deg selv. For å registrere deg som bruker gjør du følgende:

1. Klikk på Register knappen til høyre på hjemmesiden
2. Skriv inn fødselsnummer
3. Godta vilkårene
4. Register kontaktinformasjon
5. Bekreft med BankID

Ønsker du å registrere en sperre for kreditt på ditt navn?

Dersom du ønsker å registrere en kredittsperre kan du enkelt registrere deg som bruker av denne tjenesten. Du vil da få tilgang til å endre kredittsperrestatus på deg selv. For å registrere deg som bruker gjør du følgende:

1. Klikk på Register knappen til høyre på hjemmesiden
2. Skriv inn fødselsnummer
3. Godta vilkårene
4. Register kontaktinformasjon
5. Bekreft med BankID

Har du mottatt brev med varsel om nyregistrering av anmerkning?

Når en betalingsanmerkning blir rapportert til oss, vil den ikke fremkomme i våre kredittvurderingsløsninger før det har gått 30 dager fra registreringsdato (med unntak av 'intet til utlegg' eller 'trekk i lønn'). Samtidig som saken blir registrert i databasen, blir det sendt et brev til vedkommende med informasjon om anmerkningen og om hvilken dato anmerkningen vil bli synlig for våre kunder.

Varslingsbrevet inneholder informasjon om hva slags type sak det gjelder, samt kontaktinformasjon til det firmaet som har rapportert saken til oss. Har du spørsmål vedrørende kravet, må du ta direkte kontakt med det aktuelle inkassobyrået/prosessfullmektige, ettersom det er de som har dokumentasjon om saken.

Når blir en betalingsanmerkning registrert?

Person:
En betalingsanmerkning kan oversendes kredittopplysningsbyråer for registrering 30 dager etter rettslig skritt. Med rettslig skritt menes uttak av forliksklage, eller utleggsbegjæring i saker hvor det foreligger tvangsgrunnlag. Dersom skyldner har inngått nedbetalingsavtale med inkassator, og denne avtalen ikke overholdes, kan saken rapporteres til oss umiddelbart.

Foretak:
En betalingsanmerkning kan oversendes 30 dager etter at betalingsoppfordring blir sendt fra inkassator.
En sak kan ikke oversendes for registrering dersom kravet er omtvistet. Dette gjelder både på person og foretak. Dersom det blir avsagt dom i en sak, kan anmerkning ikke registreres så lenge kravet blir innfridd innenfor domstolens fastsatte frist.

Hvor lenge står en betalingsanmerkning registrert?

En betalingsanmerkning slettes fra Experians register når vi mottar slettemelding fra prosessfullmektige eller offentlige registre.
En betalingsanmerkning som ikke er oppgjort, kan stå oppført i 4 år fra registreringsdato.
Unntaket er heftelser tinglyst i et offentlig register. Her kan saken stå registrert hos oss så lenge den er tinglyst.

Når oppdateres mine ligningstall?

Vi mottar ligningstallene fra Skattedirektoratet når disse offentliggjøres.
Postene som benyttes fra ligningsattesten er: netto formue, alminnelig inntekt og utlignet skatt.

Hva er kredittscoring?

Kredittscoring er en metode bedrifter bruker for å sjekke om kunder/potensielle kunder vil betale for seg eller ikke. Metoden bruker statistikk for å kunne forutsi en kundes økonomiske adferd, og baserer seg både på tidligere og nåværende adferd. Den skal blant annet si noe om:
 • sannsynligheten for tilbakebetaling av utstedt kreditt
 • risiko for mislighold av kreditt (god eller dårlig betaler)
 • sannsynligheten for kundefrafall
 • profitt økning/nedgang
Hva er en scoremodell?
En scoremodell brukes for å sette kredittscoring i system. De forskjellige modellene kalkulerer graden av risiko som er knyttet til å gi kreditt. Hva som legges til grunn for scoringen varierer fra modell til modell, men spesielt i kredittsammenheng er det vanlig at modellen skal si noe om sannsynligheten for mislighold av kreditt.

En scoremodell inneholder flere variabler som til sammen gir den mest forutsigbare informasjonen. Scoremodellen rangerer kunder på en skala fra mest sannsynlig - til minst sannsynlig til å betjene lånene sine.

De forskjellige scoremodellene:

Risikoscore Person
 • Måler en persons økonomiske tilstand i dag
 • En ikke-prediktiv modell
 • Skala fra 0 - 100 der 100 er best
Consumer Delphi, generasjon 1
 • Måler sannsynligheten for at en person i løpet av de neste 12 månedene vil motta en betalingsanmerkning
 • Prediktiv modell
 • Skala fra 0 - 100 der 100 er best
Consumer Delphi, generasjon 2
 • Experians nyeste prediktive scoremodell
 • 9 bransjespesifikke modeller:
 • Bransjespesifikke modeller finnes fordi ulike grupper søker etter forskjellig type kreditt. Risikoen knyttet til de ulike gruppene varierer fra bransje til bransje. Det vil si at en person kan få forskjellig kredittscore ut i fra hvilken bransjemodell som er brukt.
 • Alle de 9 modellene måler sannsynligheten for at en person i løpet av de neste 12 månedene vil motta en betalingsanmerkning
 • Skala fra 0 - 1000 der 1000 er best

Er ikke ditt personnummer registrert hos oss?

Kredittopplysningsbyråene har ikke anledning til å bruke Folkeregisteret som førstehåndskilde til å registrere nye personer. Vår primærkilde for registrering av personnummer er derfor skatteligningen. Det innebærer at dersom du ikke har hatt skattbar inntekt i Norge innenfor de 3 siste offentlige ligningsårene, blir du ikke automatisk registrert hos oss.

Har du likevel behov for å bli kredittvurdert, kan du ta kontakt med vår databaseavdeling tlf: 815 55 420 eller e-post database@no.experian.com slik at vi kan registrere deg i basen vår etter en verifisering mot Folkeregisteret. Vi ber om at slike henvendelser fortrinnsvis rettes skriftlig, og husk at vi må ha både fullt navn og personnummer for at vi skal få registrert opplysningene korrekt.